* * Huawei ၏ Sky Seeds for the Future အစီအစဉ်တွင် မောင်ရန်လင်းအောင် ဒုတိယဆု ရရှိ * *

Huawei ၏ Sky Seeds for the Future အစီအစဉ်တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး)၊ IT ဌာန မှ မောင်ရန်လင်းအောင် က ဒုတိယဆု ရရှိခဲ့သည်။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး) ကိုယ်စားပြု ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *