နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လေးနှစ်တာကာလအတွင်း ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆောင်ရွက်ချက်များ