ကျောင်းသုံး ပစ္စည်းများ ပေးအပ်

နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) ဝန်ထမ်း မိသားစု များ၏ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသား များကို ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခြင်းကို ၁၀.၆.၂၀၂၃ တွင် ကျင်းပသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *