Home


Technological University (Taunggyi)

ISO 9001 ‘ 2008 Certified


Uplift Technology with Innovation

တီထွင်ဆန်းသစ် နည်းပညာမြှင့်Welcome to Technological University (Taunggyi)

Welcome Message from Rector

We warmly welcome those who aspire to contribute to the socio-economic development of the country as Professional Engineers.

တိုင်းပြည်ရဲ့ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နီယာများအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုသူများကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။


Latest Posts