မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပွဲတော်ကျင်းပ

နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( တောင်ကြီး) ၏ မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက် ပွဲတောင် ကို ၈.၆.၂၀၂၃ တွင် ကျင်းပသည်။

ဆရာ/ ဆရာမ များ နှင့် ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများမှ သစ်ပင်များကို တက္ကသိုလ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပျော်ရွှင်စွာ စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *