ထမနဲ ထိုးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ ပြုလုပ်

နည်းပညာတက္ကသိုလ် တောင်ကြီး major ပေါင်းစုံ ထမနဲ ထိုး ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်သည်။

Major အသီးသီး မှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲသည်။

ထမနဲ ထိုးပြိုင်ပွဲ ပထမ ဆုကို EC major / ဒုတိယ ဆုကို Mechanical major / တတိယဆုကို IT major မှ အသီးသီး ရရှိသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *