ထမနဲ ထိုးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ ပြုလုပ်

နည်းပညာတက္ကသိုလ် တောင်ကြီး major ပေါင်းစုံ ထမနဲ ထိုး ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်သည်။ Major အသီးသီး မှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲသည်။ ထမနဲ ထိုးပြိုင်ပွဲ ပထမ ဆုကို EC major / ဒုတိယ ဆုကို Mechanical major / တတိယဆုကို IT major မှ အသီးသီး ရရှိသည်။