ကထိန် အောင်ပွဲ ကျင်းပ

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) ဆရာ/ဆရာမ များ နှင့် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ ၏ ကထိန် အောင်ပွဲကို ၂၇.၁၂.၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) ၏ ဘက်စုံခန်းမ တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *