Major မိတ်ဆက် ပွဲ ကျင်းပ

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) ပထမနှစ် တက်ရောက်သော ကျောင်းသူ / ကျောင်းသားများ ၏ Major မိတ်ဆက် ပွဲ အခန်းအနားကို ၂၀.၁၂.၂၀၂၃ တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး ) ဘက်စုံ ခန်းမတွင် ကျင်းပသည်။

ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ ခင်ထိုက်ထိုက် လွင်မှ အဖွင့် အမှာ စကားပြောကြားသည်။

Major အသီးသီးမှ ကျောင်းသူ / ကျောင်းသား များမှ သက်ဆိုင်ရာ Major အသီးသီး ၏ အားသာ ချက်များ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။

ဌာန အသီး သီးမှ ပါမောက္ခ ဌာနမှူးများမှ မိတ်ဆက် ပြီး အခန်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ကျင်း ပ ပြီးစီးခဲ့သည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *